Հասարակայնության հետ կապեր
 
Մարքեթինգ
 
Հետազոտություններ
 
Դասընթացներ
· Ռազմավարական PR և
  Գործընկերություն
· Կայունություն և Կորպորատիվ
  Սոցիալական պատասխանատվություն
· Մեդիա հարաբերություններ
· PR արշավներ և Կառավարում
· PR միջոցառումների մշակում և
  Իրագործում
· Ճգնաժամերի կառավարում
 
· Կրեատիվ խթանում
· SWOT վերլուծություն
· Բրենդինգ
· Դիրքավորում
· Միջոցառումների իրականացում
· Հովանավորչական միջոցների ներգրավում
· Կոմերցիոն և սոցիալական ֆոնդերի ներգրավում
· Մարքեթինգային հետազոտություններ
ավելին
 
· Հասարակական կարծիքի հետազոտություններ
· Քանակական հետազոտություններ
  Հարցումներ
  Բովանդակային վերլուծություն
· Որակական հետազոտություններ
   Ֆոկուս խմբեր   
   Դեպքի վերլուծություններ
   Խորին ուսումնասիրություններ
   Հարցազրույցներ
· Շուկայի հետազոտություններ
· Քաղաքական հետազոտություններ
ավելին
 
· Հասարակայնության հետ կապեր
· ԿՍՊ (Կորպորատիվ Սոցիալական Պատասխանատվություն)
· Մարքեթինգ
· Վաճառքներ
· Բրենդինգ
· Իմիջմեյքինգ
· Կառավարում
· Ներդրումների, ֆոնդերի ներգրավում
ավելին

SPRING Ստրատեգիական PR Նախաձեռնող Խումբ

Երևան, Եկմալյան փ.6, 3րդ հարկ
+ 374 10 50 05 61
+ 374 99 88 00 23
info@spring.am